Ruch Swiatlo-Zycie

Ruch Światło-Życie jest jednym z funkcjonujących współcześnie nurtów odnowy Kościoła.materiały do szycia dla dzieci Powstał z inicjatywy księdza Franciszka Blachnickiego. Jego celem jest rozwój duchowy i odnowa autentycznego, chrześcijańskiego życia wszystkich członków Kościoła-dzieci, młodzieży, dorosłych, świeckich i duchownych, małżonków, rodzin i osób samotnych. Skupia w swych ramach kilka odgałęzień, takich jak Domowy Kościół, czuwający nad jednością chrześcijańskich rodzin i małżeństw, czy ruch oazowy, zajmujący się wzrostem duchowym głownie dzieci i młodzieży.http://www.neomedica.pl/specsList,94,endokrynolog,PL Środki, za pomocą których rozwija się Ruch Światło-Życie to wspólnota, modlitwa, eucharystia i spotkanie ze Słowem Bożym. Uczestnicy spotykają się w grupach funkcjonujących przy parafiach, biorą udział w wyjazdach rekolekcyjnych, pielgrzymkach, spotkaniach modlitewnych czy warsztatach z Pismem Świętym.

Artykuł dzięki: