Rola oazy w naszym zyciu

Rola oazy w naszym zyciu darzą zaufaniem, dlatego podczas
Pobrane z https://www.oaza.pl

Rozważając możliwość udziału w spotkaniach oazowych, wiele osób z pewnością zadaje sobie pytanie, w jakim celu miałoby zacząć uczęszczać na spotkania i jaka byłaby rola tych spotkań w ich życiu. Warto zdać sobie sprawę, że jedną z najważniejszych ról, jakie pełnią te ugrupowania, to rola wspólnoty. Osoby uczestniczące w oazach znają się i darzą zaufaniem, dlatego podczas modlitwy czy warsztatów panuje przyjazna, niekiedy wręcz rodzinna atmosfera. Oaza pełni też rolę wychowawczą, zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży. To podczas spotkań oazowych młodzi ludzie uczą się, jakimi wartościami powinien kierować się chrześcijanin.

Rola oazy w naszym zyciu wielu różnych

Pobrane z http://blachnicki.oaza.pl

Poznają wagę miłości, przyjaźni, pracowitości, odpowiedzialności i współpracy. Przygotowują się do roli przyszłych ojców i matek. Rodziny i małżeństwa mają sposobność do wymiany doświadczeń i dzielenia się radami. Wspólne wyjazdy rekolekcyjne mogą doprowadzić do zażyłej przyjaźni między całymi rodzinami. Wspólnota oazowa pełni też rolę odpowiednika całego Kościoła.

Podobnie jak w Kościele, w oazie jest miejsce dla dzieci i młodzieży, osób samotnych i małżeństw, ludzi starszych oraz dla całych rodzin, dla duchownych i świeckich. Dlatego wspólnota oazowa działająca przy parafii, nawet niewielka, stanowi żywy obraz Kościoła. Składa się z wielu różnych ludzi pełniących odmienne role, jednak, dzięki tej samej wierze, tworzących jedność.

Artykuł dzięki: