Rola eucharystii

Rola eucharystii mszy świętej oraz jak najowocniej

Pobrane z http://aacod.org

Eucharystia powinna być centrum życia każdego chrześcijanina, dlatego trudno się dziwić, że podczas spotkać oazowych odbywających się przy parafii czy też w czasie rekolekcji wyjazdowych poświęca się jej tak wiele czasu. Udział w spotkaniach oazowych może nauczyć uczestników, jak właściwie przygotować się do mszy świętej oraz jak najowocniej ją przeżyć. Udział wspólnot oazowych w eucharystii dodatkowo umacnia je i scala.

Artykuł dzięki: