Oaza Dzieci Bozych

Oaza Dzieci Bożych to grupy działające przy parafiach, gromadzące dzieci, zwykle po pierwszej komunii świętej. Uczestniczą one w spotkaniach, gdzie poprzez zabawę czy dostosowane do ich wieku warsztaty mają okazję przyswoić podstawowe zagadnienia związane z wiarą, szczególne w odniesieniu do liturgii, na którą podczas spotkań kładziony jest szczególny nacisk.import z chin

Uczestnictwo w Oazie Dzieci Bożych przygotowuje najmłodszych do udziału w liturgii, by było ono pełne, świadome i czynne. Poza tym na spotkaniach poruszane są, odpowiednio dostosowane do wieku, tematy pomagające rozwijać wiarę i chrześcijańskie wartości u dziecka, takie jak postawa na modlitwie, życie Ewangelią, rola różańca czy rodzina. Udział w spotkaniach jest dobrym przygotowaniem dziecka do dojrzałego, chrześcijańskiego życia, a przy tym stanowi okazję do zabawy, spotkań z rówieśnikami i przeżywania dziecięcej wiary w radości. Udział w Oazie Dzieci Bożych stanowi doskonały wstęp do drogi świadomego chrześcijaństwa.

Artykuł dzięki: http://www.hotelnarvil.pl/