Spotkania w malych grupach

Jedną z form prowadzenia zajęć na spotkaniach oazowych jest praca w małych grupach.buty taktyczne Spotkania te są bardzo ważne, ponieważ niewielka liczba uczestników pozwala, by każdy z nich zabrał głos, dzieląc się swymi poglądami, przemyśleniami i doświadczeniami. Poczucie wspólnoty i atmosfera braterstwa, budowana np. poprzez uczestnictwo w spotkaniach stałej grupy osób, wzajemną troskę, życzliwość i kameralny charakter spotkań, sprzyja szczerości wypowiedzi i otwarciu się na pozostałych uczestników zajęć.jobhouse – agencja pracy warszawa

Spotkania w malych grupach nich zabrał głos, dzieląc się
Pobrane z http://wf1.xcdn.pl

Spotkania te są doskonałą okazją by przyswoić sobie wiedzę teoretyczną związaną z nauką Kościoła, ale też by dzielić się wzajemnie swymi doświadczeniami, nawiązywać kreatywne dyskusje, opracowywać nowe pomysły i pogłębiać swe relacje z innymi członkami wspólnoty. Spotkania w grupach są więc czasem twórczości i wymiany poglądów. Niewielka liczba uczestników w tym przypadku stanowi atut.

Artykuł dzięki: