Spotkania oazowe

Oaza to wspólnota chrześcijańska działająca przy parafii. Większość z nich związanych jest z ruchem odnowy kościoła o nazwie Ruch Światło-Życie. Ze względu na wiek uczestników spotkań wyróżnia się kolejno: Oazę Dzieci Bożych, Oazę Nowej Drogi oraz Oazę Nowego Życia. Dla małżeństw i całych rodzin funkcjonuje Domowy Kościół. We wszystkich tych wspólnotach pracuje się poprzez udział w warsztatach ze Słowem Bożym, spotkania w małych grupach, modlitwę, katechezy czy rekolekcje. Oaza uczy, jak być dobrym człowiekiem i świadomym chrześcijaninem. Przybliża dzieciom temat uczestnictwa w liturgii a młodzież przygotowuje do dorosłego życia.

Małżonkowie uczą się, jak korzystać z darów sakramentu małżeństwa oraz jak budować rodzinę na fundamencie wiary.

Artykuł dzięki: