Czym jest oaza

Czym jest oaza Ważną rolę odgrywa eucharystia

Pobrane z https://yt3.ggpht.com

Oaza to grupa ludzi, zwykle młodych, gromadzących się przy parafii by uczestniczyć w warsztatach poświęconych tematom religii, spotkaniach modlitewnych czy w rekolekcjach. Zwykle wspólnoty te funkcjonują w ramach Ruchu Światło Życie, który jest jednym ze współczesnych nurtów odnowy Kościoła. Obecnie ruch ten rozwija się coraz dynamiczniej, a przy parafiach powstaje coraz więcej wspólnot.zdjęcia na ślub od zaraz Główne cele spotkań oazowych to odnowa życia duchowego, wychowanie młodych ludzi na dobrych, praktykujących chrześcijan, ukazanie im wartości tradycyjnej rodziny.

W tym celu uczestnicy spotkań czytają Pismo Święte, wspólnie się modlą, dzielą swymi przemyśleniami. Ważną rolę odgrywa eucharystia, która jest centrum życia chrześcijańskiego. W ramach spotkań odbywają się też warsztaty i wykłady, pozwalające młodym ludziom na poszerzenie wiedzy, rozwianie wątpliwości związanych z wiarą i duchowe umocnienie. Nie brakuje też czasu na zabawę i radość, która może być przecież jedną z form uwielbienia- dlatego śpiew, taniec, animacje czy wyjazdy również nierzadko są obecne wśród oazowych wspólnot. Wreszcie, sam proces integracji członków oazy jest bardzo ważny. Małe, działające przy parafiach wspólnoty są obrazem wspólnoty Kościoła, tak jak on gromadzą ludzi o różnych zainteresowaniach i zdolnościach, mających inne wykształcenie i status majątkowy, posiadających różne doświadczenia i będących w różnym wieku.

Czynnikiem jednoczącym jest Bóg, obecny w eucharystii i każdemu udzielający swego Ducha.

Artykuł dzięki: