Warsztaty z Pismem Swietym

Jednym ze sposobów na pogłębienia wiary podczas spotkań oazowych są warsztaty z Pismem Świętym.kwiaciarnia internetowa gdańsk Słowo Boże pełni w życiu chrześcijanina niezwykle ważną rolę- jest przecież słowem, skierowanym do człowieka przez samego Boga. Jego kontemplacja jest dla naszego wnętrza jak sport dla ciała- pozwala przebudzić się tym częściom duszy, których istnienia nierzadko nawet nie podejrzewaliśmy.maski pełnotwarzowe Rozważanie fragmentów Pisma we wspólnocie ma szczególne znaczenie. Słowo Boga, nawet to samo, może trafić do każdego człowieka w nieco inny sposób. Ludzie znajdujący się w różnych sytuacjach życiowych mogą znaleźć w nim różne rady, słowa pociechy czy umocnienia.

Warsztaty z Pismem Swietym szczególne znaczenie
Pobrane z http://gfx.dlastudenta.pl

Dlatego tak ważną rolę pełni dzielenie się fragmentami, które szczególnie nas dotknęły i to, jak wpłynęły one na nasze życie. Oazowe spotkania ze Słowem Bożym są do tego doskonałą okazją.

Artykuł dzięki: