Warsztaty z Pismem Swietym

Jednym ze sposobów na pogłębienia wiary podczas spotkań oazowych są warsztaty z Pismem Świętym.kwiaciarnia internetowa gdańsk Słowo Boże pełni w życiu chrześcijanina niezwykle ważną rolę- jest przecież słowem, skierowanym do człowieka przez samego Boga. Jego kontemplacja jest dla naszego wnętrza jak sport dla ciała- pozwala przebudzić się tym częściom duszy, których istnienia nierzadko nawet nie podejrzewaliśmy. Rozważanie fragmentów Pisma we wspólnocie ma szczególne znaczenie. Słowo Boga, nawet to samo, może trafić do każdego człowieka w nieco inny sposób. Ludzie znajdujący się w różnych sytuacjach życiowych mogą znaleźć w nim różne rady, słowa pociechy czy umocnienia.

Warsztaty z Pismem Swietym szczególne znaczenie
Pobrane z http://gfx.dlastudenta.pl

Dlatego tak ważną rolę pełni dzielenie się fragmentami, które szczególnie nas dotknęły i to, jak wpłynęły one na nasze życie. Oazowe spotkania ze Słowem Bożym są do tego doskonałą okazją.

Artykuł dzięki: