Adoracja krzyza

Krzyż jest symbolem i istotą chrześcijaństwa, dlatego jego adoracja jest nieodłącznym elementem wielu rekolekcji, także tych organizowanych w ramach spotkań oazowych.http://bayjonnhotel.pl Podczas adoracji krzyża mamy okazję do powierzenia Bogu naszych cierpień, obaw i słabości. Podczas niektórych adoracji istnieje możliwość oparcia czoła o ikonę krzyża, by oddać Bogu wszystko to, co złe i trudne. Jest to rodzaj kontemplacyjnej modlitwy, z której wychodzimy pokrzepieni i wyciszeni.

Artykuł dzięki: