Jak spedza sie czas na oazie

Wiele osób rozważających uczestnictwo w oazie zastanawia się, jak wyglądają spotkania i jak spędza się na nich czas.http://www.renmak.pl Jedną z podstawowych form jest czytanie Słowa Bożego i dzielenie się tym, co najbardziej do nas dotarło. Pozwala to na głębsze zrozumienie Pisma Świętego i spojrzenie na jego tekst przez pryzmat nie tylko naszych, ale i cudzych doświadczeń. Ważna jest także modlitwa, zwłaszcza ta wspólnotowa.

Mamy podczas niej okazję do uwielbienia, dziękczynienia, przeprosin i próśb, ale również do wstawiennictwa za innymi członkami wspólnoty. Inną formą są warsztaty w grupach. Kameralna atmosfera sprzyja życzliwości i nawiązywaniu przyjacielskich relacji. Bardzo ciekawym punktem oazy są rekolekcje wyjazdowe. Nie brakuje na nich okazji do wspólnego śpiewu czy animacji. Prowadzone są warsztaty tematyczne, katechezy i wykłady.

Artykuł dzięki: