Domowy Kosciol

Domowy Kosciol eucharystii dary na

Pobrane z http://www.swkinga.pl

W obecnych czasach rodzina często jest wartością niedocenianą, a coraz częściej wręcz wypaczaną czy krytykowaną. Ogromna liczba rozwodów, niechęć do zawierania sakramentu małżeństwa czy do legalizacji związków w ogóle, celowa rezygnacja z posiadania dzieci, przemoc, alkoholizm, w końcu brak miłości i wspólnie spędzanego czasu- to tylko niektóre z symptomów rodzinnego kryzysu.

Domowy Kosciol łask sakramentu małżeństwa
Pobrane z http://sztum.net

Odpowiedzią Kościoła na to zjawisko jest funkcjonujący w ramach Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół. Wspólnota ta ma na celu pomoc w korzystaniu z łask sakramentu małżeństwa, budowanie kochających się, chrześcijańskich rodzin i stawianie na piedestał podstawowych wartości, takich jak rodzina, miłość. Gromadzone we wspólnocie rodziny i małżeństwa uczą się jak na co dzień żyć łaską uświęcającą i jak przekładać otrzymane w eucharystii dary na relacje z drugim człowiekiem- współmałżonkiem czy dzieckiem. Spotkania z Pismem Świętym, modlitwa indywidualna i rodzinna, warsztaty formacyjne i rekolekcje to tylko niektóre z form działania, jakimi Domowy Kościół uczy rodziny jedności, miłości i życia Ewangelią.

Artykuł dzięki: