Dla kogo

Spotkania oazowe są propozycją dla każdego. Mogą w nich uczestniczyć nawet dzieci. Po pierwszej komunii świętej mają one okazję uczęszczania na Oazę Dzieci Bożych, gdzie uczą się czynnego przeżywania liturgii oraz mogą wypracować w sobie postawę chrześcijańskiego życia. Kolejnym etapem, przeznaczonym dla młodzieży gimnazjalnej, jest Oaza Nowej Drogi. Jej uczestnicy przyglądają się wierze przez pryzmat drogi, jaką jest świadomie wybrane chrześcijaństwo.

Uczą się, że chrześcijanina charakteryzuje szereg ludzkich cech, takich jak współczucie, miłość, wielkoduszność, miłosierdzie. Propozycją dla starszej młodzieży, studentów, osób dorosłych, w tym małżeństw, jest Oaza Nowego Życia. Na niej poruszane są tematy związane z przyjęciem Jezusa jako Zbawiciela, wyrwaniem się z niewoli grzechu czy rolą Maryi w naszym życiu oraz we wspólnocie Kościoła. Osobne spotkania dla małżeństw oraz całych rodzin proponuje Domowy Kościół. W jego ramach poruszane są takie tematy, jak rola i wartość rodziny oraz sakramentu małżeństwa czy codzienne życie świadomego chrześcijanina. We wszystkich tych formacjach sposobem pracy jest modlitwa wspólnotowa, spotkania z Pismem Świętym, warsztaty, spotkania w małych grupach, katechezy, a w przypadku dzieci odpowiednio dobrana do wieku zabawa.

Na spotkaniach tych każdy, niezależnie od wieku, znajdzie swoje miejsce.

Artykuł dzięki: