Wzrost wiary

Wzrost wiary Oaza pozwala na zapoznanie
Pobrane z http://i.imgur.com

Ludzie pragnący pogłębić swoją wiarę i ciekawi nowych doznać duchowych często czują niedosyt, gdy jedyną okazją do religijnych przeżyć jest niedzielna msza.fizjosport.krakow Udział w spotkaniach oazowych umożliwia wzrost duchowy i rozwój naszej wiary. Oaza pozwala na zapoznanie się z treścią Pisma świętego i jego lepsze zrozumienie, a także wskazuje, jak żyć Słowem Bożym każdego dnia. Spotkania z ludźmi mającymi podobny cel i możliwość wymiany poglądów umocni nas w wierze i pokaże, że nie jesteśmy osamotnieni, bo dookoła żyje mnóstwo osób wyznających podobne wartości. Spotkania odbywają się regularnie, a zawarte znajomości często wychodzą poza ramy ustalonych zgromadzeń. Oazową wspólnotę tworzą prawdziwi przyjaciele, wspierający się w trudnych chwilach, pomagający sobie nawzajem przetrwać momenty kryzysu i dzielący ze sobą radości.

Wzrost wiary możliwość wymiany
Pobrane z http://bi.gazeta.pl

Wspólne wyjazdy na rekolekcje, pielgrzymki i spotkania modlitewne wprowadzają urozmaicenie w naszym życiu duchowym, przede wszystkim jednak stanowią kolejną okazję do pogłębienia naszej wiary. Dołączenie do oazowej wspólnoty z pewnością będzie dla nas początkiem nowej, duchowej drogi.

Artykuł dzięki: husky